Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Burgemeesterprofiel – Rotterdammers over nieuwe burgemeester

  Begin 2024 kondigde burgemeester Aboutaleb aan dat hij na 15 jaar plaats maakt voor een nieuwe burgemeester van Rotterdam. Voor de nieuwe burgemeester wordt een profielschets gemaakt. Hierin komt onder andere te staan wat er allemaal speelt in de stad, wat de taken zijn van de burgemeester en wat voor type persoon Rotterdam zoekt. Met name voor de invulling van dit laatste punt wilde de gemeenteraad van Rotterdam de inwoners de kans geven om mee te denken. In samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam is hiervoor een vragenlijst ontwikkeld die in maart 2024 kon worden ingevuld. De resultaten zijn te lezen in het rapport.

  / Politiek en bestuur / 1366003 kB

 • Bewonersparticipatie Omnibusenquête 2023

  In de Omnibusenquête 2023 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn onder andere vragen opgenomen over invloed op de plannen en de activiteiten van de gemeente, over samenwerking met de gemeente, over betrokkenheid bij de leefomgeving en over meedenken of meebeslissen over maatregelen in de leefomgeving. In deze feitenkaart worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 1880832 kB

 • Kwalitatief onderzoek naar gelote wijkcomités in Rotterdam 2018-2022

  Rotterdam experimenteerde de afgelopen jaren met gelote wijkcomités in verschillende wijken. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre de methodiek ‘loting’ hielp om een diverse groep burgers te activeren.

  / Politiek en bestuur / 5582 kB

 • Kwalitatief onderzoek naar gelote wijkcomités in Rotterdam 2018-2022

  Rotterdam experimenteerde de afgelopen jaren met gelote wijkcomités in verschillende wijken. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre de methodiek ‘loting’ hielp om een diverse groep burgers te activeren.

  / Politiek en bestuur / 12307882 kB

 • Evaluatie van de kandidaatstelling, campagne en installatie van de wijkraden 2022

  Evaluatie van de kandidaatstelling, campagne en installatie van de wijkraden

  / Politiek en bestuur / 3337 kB

 • Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2022

  In de Omnibusenquête 2022 (‘Rotterdammers en hun stad 2022’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 246561 kB

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Rotterdam

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van deze verkiezingen voor Rotterdam op een rijtje gezet.

  Te beginnen met de opkomst en de verandering in de opkomst; voor heel Rotterdam en op het niveau van de verschillende buurten en wijkraad-gebieden, alsook voor de G4, Nederland en de wijkraadsverkiezingen. Vervolgens worden de uitslagen voor heel Rotterdam en de verschuivingen ten opzichte van 2018 besproken. Ook wordt summier ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met de uitkomsten in de andere drie grote steden. Verder wordt getoond welke partij per buurt en stemlocatie de grootste is. Voor alle partijen, die bij deze verkiezingen tenminste één zetel hebben behaald wordt de verkiezingsuitslag verder geanalyseerd door voor elke buurt de verkiezingsresultaten te vergelijken met een groot aantal kenmerken van de buurt.

  Tot slot wordt voor alle 20 deelnemende partijen het aantal stemmen dat iedere kandidaat heeft gekregen, alsmede het aandeel stemmen dat naar de lijsttrekker en de nummers twee en drie op de kandidatenlijst is gegaan gerapporteerd.

  / Politiek en bestuur / 5702079 kB

 • Wijkraadsverkiezingen 2022 Rotterdam

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden wijkraadsverkiezingen plaats. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van deze verkiezingen op een rijtje gezet.

  Te beginnen met een aantal zaken van het totaal van alle gebieden, zoals de opkomst, aandeel stemmen dat naar partijen is gegaan die ook aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen, aandeel stemmen naar andere organisaties (lokale partijen die slechts in één gebied meededen, politieke partijen die geen raadszetel hebben en bewonersorganisaties), aandeel stemmen naar personen zonder organisatie en grootste partij in de gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens worden de resultaten opgesplitst naar de 39 wijkraden.

  / Politiek en bestuur / 2862 kB

 • Vragen over bewonersparticipatie in de Omnibusenquête 2022

  In de Omnibusenquête 2022 (‘Rotterdammers en hun stad 2022’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over invloed op de plannen en de activiteiten van de gemeente, over samenwerking met de gemeente en over meedenken of meebeslissen over maatregelen in de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 258143 kB

 • Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2021

  In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad 2021’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 222747 kB

 • Vragen over bewonersparticipatie in de Omnibusenquête 2021

  In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad 2021’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over invloed op de plannen en de activiteiten van de gemeente, over samenwerking met de gemeente en over meedenken of meebeslissen over maatregelen in de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 236947 kB

 • Resultaten bekendheid gemeenteraad

  De stad Rotterdam wordt bestuurd vanuit een door de burgers gekozen gemeenteraad. Iedere vier jaar kunnen burgers bij gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen op een kandidaat van hun politieke voorkeur. Onder andere met deze stem kunnen burgers mede het beleid van de stad bepalen. De gemeente vindt het belangrijk dat burgers weten hoe het bestuur van hun stad werkt en hoe zij invloed op dit bestuur kunnen uitoefenen. Daarnaast vindt zij het belangrijk om te weten hoe betrokken burgers zich voelen bij het stadsbestuur en de gemeenteraad. Om een idee te krijgen van de kennis en de betrokkenheid bij het gemeentelijk bestuur, is, op verzoek van de griffie, een enquête uitgezet onder de leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. In de feitenkaart kunt u de resultaten van deze enquête lezen.

  / Politiek en bestuur / 392 kB

 • Vragen over Rotterdam Zuid in de Omnibusenquête 2020

  In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over Rotterdam Zuid. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 437379 kB

 • Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving, Omnibusenquête 2020

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving die van belang zijn voor de voortgang van Collegetarget 14. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 276 kB

 • Vragen over betrokkenheid leefomgeving in de Omnibusenquête 2019

  In de Omnibusenquête 2019 (‘Rotterdammers aan het woord 2019’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

  / Politiek en bestuur / 336 kB

 • Lokale democratie in en buiten de klas

  De gemeente en scholen organiseren activiteiten om jongeren te betrekken bij de lokale democratie. OBI heeft aan de hand van groepsgesprekken met jongeren en docenten, onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren met verschillende van deze activiteiten en de invloed van de activiteiten.

  / Politiek en bestuur / 759 kB

 • Jongeren en politiek in Rotterdam

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Informatieblad september 2018

  / Politiek en bestuur / 938272 kB

 • Analyse gebiedscommissie verkiezingen 2018

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Een analyse van de verkiezingen van de Rotterdamse gebiedscommissies. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslagen van vier jaar geleden.

  / Politiek en bestuur / 2338 kB

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen op buurtniveau. Naast de resultaten en ontwikkelingen wordt onder andere ook inzicht gegeven in het stemgedrag op buurtniveau.

  / Politiek en bestuur / 7364 kB

 • Tegen beter weten in?

  Hoe een gemeentelijke verkiezingscampagne de opkomst (niet) kan verhogen Artikel verschenen in het Jaarboek 2017 van de Vereniging van Griffiers, ‘Werk in uitvoering’. Het artikel, gebaseerd op het onderzoek ‘Verbetering op komst’, gaat over het effect van gemeentelijke campagnes op de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en wat gemeenten kunnen doen om die opkomst te verhogen.

  / Politiek en bestuur / 833 kB

 • Verbetering op komst

  Een verkenning naar een effectieve gemeentelijke inzet van communicatiemiddelen voor de opkomst bij lokale verkiezingen

  / Politiek en bestuur / 1357 kB

 • Bereik en waardering campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Onderzoek naar het bereik en de waardering onder Rotterdamse stemgerechtigden van (onderdelen van) de Rotterdamse en landelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de campagne voor de verkiezingen voor de Rotterdamse gebiedscommissies wordt behandeld.

  / Politiek en bestuur / 132 kB

 • Evaluatie van de voorbereiding en start van de pilot wijkgestuurd werken

  Evaluatie van de voorbereiding en start van de pilot wijkgestuurd werken

  / Politiek en bestuur / 856668 kB

 • Stand van zaken implementatie iNUP-bouwstenen 2014

  Inventarisatie van de stand van zaken bij de implementatie van de diverse iNUP-bouwstenen bij de gemeente Rotterdam.

  / Politiek en bestuur / 1760692 kB

 • Analyse verkiezingen gemeenteraad en gebiedscommissies 2014

  Analyse van de opkomst bij, en de uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies in 2014.

  / Politiek en bestuur / 3733 kB

 • Rotterdammers over gebiedsbestuur en wijkparticipatie

  Verslag van de enquête over de keuze tussen twee bestuursmodellen voor Rotterdam na 2014.

  / Politiek en bestuur / 1341 kB