Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Politiek en bestuur / 22 kB

Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2021

In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad 2021’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Politiek en bestuur / 292 kB

Vragen over bewonersparticipatie in de Omnibusenquête 2021

In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad 2021’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over invloed op de plannen en de activiteiten van de gemeente, over samenwerking met de gemeente en over meedenken of meebeslissen over maatregelen in de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Politiek en bestuur / 231 kB

Vragen over Rotterdam Zuid in de Omnibusenquête 2020

In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over Rotterdam Zuid. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Politiek en bestuur / 437379 kB

Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving, Omnibusenquête 2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving die van belang zijn voor de voortgang van Collegetarget 14. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Politiek en bestuur / 276 kB

Vragen over betrokkenheid leefomgeving in de Omnibusenquête 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2019 (‘Rotterdammers aan het woord 2019’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Politiek en bestuur / 276 kB

Lokale democratie in en buiten de klas

De gemeente en scholen organiseren activiteiten om jongeren te betrekken bij de lokale democratie. OBI heeft aan de hand van groepsgesprekken met jongeren en docenten, onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren met verschillende van deze activiteiten en de invloed van de activiteiten.

/ Politiek en bestuur / 759 kB

Jongeren en politiek in Rotterdam

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Informatieblad september 2018

/ Politiek en bestuur / 938272 kB

Analyse gebiedscommissie verkiezingen 2018

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Een analyse van de verkiezingen van de Rotterdamse gebiedscommissies. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslagen van vier jaar geleden.

/ Politiek en bestuur / 2338 kB

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen op buurtniveau. Naast de resultaten en ontwikkelingen wordt onder andere ook inzicht gegeven in het stemgedrag op buurtniveau.

/ Politiek en bestuur / 7364 kB

Tegen beter weten in?

Hoe een gemeentelijke verkiezingscampagne de opkomst (niet) kan verhogen Artikel verschenen in het Jaarboek 2017 van de Vereniging van Griffiers, ‘Werk in uitvoering’. Het artikel, gebaseerd op het onderzoek ‘Verbetering op komst’, gaat over het effect van gemeentelijke campagnes op de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en wat gemeenten kunnen doen om die opkomst te verhogen.

/ Politiek en bestuur / 833 kB

Verbetering op komst

Een verkenning naar een effectieve gemeentelijke inzet van communicatiemiddelen voor de opkomst bij lokale verkiezingen

/ Politiek en bestuur / 1357 kB

Bereik en waardering campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014

Onderzoek naar het bereik en de waardering onder Rotterdamse stemgerechtigden van (onderdelen van) de Rotterdamse en landelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de campagne voor de verkiezingen voor de Rotterdamse gebiedscommissies wordt behandeld.

/ Politiek en bestuur / 132 kB

Evaluatie van de voorbereiding en start van de pilot wijkgestuurd werken

Evaluatie van de voorbereiding en start van de pilot wijkgestuurd werken

/ Politiek en bestuur / 856668 kB

Stand van zaken implementatie iNUP-bouwstenen 2014

Inventarisatie van de stand van zaken bij de implementatie van de diverse iNUP-bouwstenen bij de gemeente Rotterdam.

/ Politiek en bestuur / 1760692 kB

Analyse verkiezingen gemeenteraad en gebiedscommissies 2014

Analyse van de opkomst bij, en de uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies in 2014.

/ Politiek en bestuur / 3822666 kB

Rotterdammers over gebiedsbestuur en wijkparticipatie

Verslag van de enquête over de keuze tussen twee bestuursmodellen voor Rotterdam na 2014.

/ Politiek en bestuur / 1373345 kB