Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 22 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019

De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4159920 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020

De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 8390251 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam tabellenboek eerste helft 2020

De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3793034 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam tabellenboek eerste helft 2021

De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3803593 kB

Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021

Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2021 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2409615 kB

Onderweg in de Metropoolregio 2018 - 2020

Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in de jaren 2018 tot en met 2020. Om het effect van de lockdown van sinds half maart 2020 weer te geven, zijn de gegevens over 2020 tevens uitgesplitst naar vóór en vanaf 16 maart 2020. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Ook bevat dit Tabellenrapport enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4294568 kB

Monitor Volkstuinen 2021

Rapport van periodieke inventarisatie en prognose van vraag en aanbod Rotterdamse verblijfstuinen en nutstuinen

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 814976 kB

Profiel van eerste bewoners van nieuwbouw- en renovatieprojecten

in Rotterdam Zuid 2014-2018 Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2649 kB

Tussenrapportage Onderzoek Duurzaamheidswinkel Keizerswaard

Rapportage over de naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard bij de bewoners van IJsselmonde en over de wensen en behoeften van de bewoners op het gebied van dienstverlening en communicatie door de Duurzaamheidswinkel.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2586 kB

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2018

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 .

In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2018 € 36.798, en momenteel (in 2021) € 40.024. Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2018 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2021.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 594 kB

Onderweg in de Metropoolregio 2004 - 2019

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2019. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4297 kB

Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2020 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2341 kB

Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2020 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 185 kB

Profiel van eerste bewoners

Profiel van eerste bewoners van nieuwbouw- en renovatieprojecten in Rotterdam Zuid 2014-2018 Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2649 kB

Stijging op Zuid

Stijging op Zuid geeft inzicht in de omvang van de groep stijgers in Rotterdam-Zuid en hun verhuisbewegingen

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2518 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2018

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4165 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam eerste helft 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3709 kB

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam 2017

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtstrepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2017 € 36.165, en momenteel (in 2020) € 39.055. Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2017 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2020.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 767 kB

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvesting Rotterdam en Regio 2016

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 766 kB

Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2019

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2361 kB

Mogelijke huurlasten in Rotterdam 2018

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Berekening van de maximale ruimte voor netto huurlasten van een aantal soorten huishoudens wat betreft samenstelling, leeftijd en inkomen in Rotterdam in 2018 volgens minimale en bovenminimale voorbeeldbegrotingen van het NIBUD, waarbij de netto huurlasten de sluitpost vormen. Ook is een schatting opgenomen van het daadwerkelijk voorkomen van de diverse soorten hurende huishoudens. Deze berekeningen worden voorafgegaan door een korte samenvatting van conclusies uit eerdere onderzoeken over de problematiek van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders met te hoge woon- of huurlasten gezien de ruimte die zij daarvoor van hun inkomen overhouden na aftrek van noodzakelijke overige uitgaven.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 705336 kB

Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2019

In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2019 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 190 kB

Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2018

In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2018 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 143 kB

Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2017

In Vragenlijst D van de Omnibusenquête 2017 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 169 kB

Rotterdammers over het verkeer 2018; TABELLENRAPPORT.

Deze rapportage is vanwege de vele tabellen niet digitaal toegankelijk voor o.a. visueel beperkten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via de contactknop op Onderzoek010 Resultaten uit de Omnibusenquête 2018. Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2018 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1760 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Tabellenboek eerste helft 2018 De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3706 kB

Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland

2004-2017 / P.A. de Graaf Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2017. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 5068 kB

Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland,

2004-2016 Tabellenrapport met analyses op basis van het landelijke Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het rapport gaat in op het bezit en gebruik van vervoermiddelen, aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag naar motief, (hoofd)vervoermiddel, afstandsklasse en dag in de week in met name de jaren 2010 tot en met 2016. De gegevens zijn steeds weergegeven voor heel Nederland, de Metropoolregio, de voormalige stadsregio Rotterdam inclusief en exclusief Rotterdam, het voormalige Stadsgewest Haaglanden inclusief en exclusief Den Haag, de stad Rotterdam, de stad Den Haag en enkele onderverdelingen binnen de Metropoolregio en deze steden. Tevens enkele vergelijkingen tussen de vier grote steden.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3096 kB

Procesevaluatie Right to Challenge

Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 809 kB

Monitor woonruimtebemiddeling 2017 regio Rotterdam 2017

De woonruimtemonitor is een periodiek onderzoek dat inzicht geeft in de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt voor verschillende doelgroepen in de regio Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3144 kB

Ontwikkelingen in de kansrijke wijken. Een synthese

Synthese gebaseerd op twee rapporten (Risbo, OBI) die in opdracht van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is uitgevoerd. Centraal in de synthese staan de veranderingen in de kansrijke wijken en de wijze waarop nieuwe en oude bewoners deze veranderingen ervaren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 730 kB

Dynamiek in de kansrijke wijken

Rapportage over de ontwikkelingen in de kansrijke wijken op het gebied van bevolking, woningmarkt, wijkeconomie en leefbaarheid

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1478 kB

Bewonersenquête inrichting van de Bonnenpolder in Hoek van Holland

Onder een steekproef van 2000 inwoners van Hoek van Holland is een enquête afgenomen over de inrichting van de Bonnenpolder. Aanleiding voor de enquête is een plan voor de inrichting van de Bonnenpolder, waarbij 30 ha van ca 128 ha te ontwikkelen natuurgebied zal worden ingericht als natuurbegraafplaats.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 957 kB

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rdam en Regio

Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en Regio 2015. In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 766 kB

Rotterdammers over bereikbaarheid

Bewonersonderzoek over de bereikbaarheid van Rotterdam en de informatievoorziening over wegwerkzaamheden en omleidingen.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1203 kB

Draagvlakmet. tijden betaald parkeren sector 72 Blijdorp-Nrd en Bergp.

Meting van het draagvlak bij bewoners en ondernemers in een deel van Blijdorp en Bergpolder voor het invoeren van betaald parkeren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 218 kB

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis

Meting van het draagvlak bij bewoners en ondernemers in de buurten Bloemhof en Hillesluis voor het invoeren van betaald parkeren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 690 kB

Rotterdammers over het verkeer 2017

Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2017 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1663 kB

Komen en Gaan 2016. Een onderzoek naar selectieve verhuizingen in Rotterdam

Rapportage over omvang en achtergronden van selectieve migratie in Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3200389 kB

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Vervolg op de verkenning naar de marktpotentie van vrije sector huurwoningen in Rotterdam

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 251850 kB

Energiebesparende maatregelen in particuliere woningen in Rotterdam

Rapport met de uitkomsten van een enquête onder de algemene Rotterdamse bevolking over het aanbrengen van energiebesparende aanpassingen aan hun woning

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 590173 kB

Evaluatierapport deelname aan de sloopregeling van oude auto's en terugkoopregeling van gemeente Rotterdam

Rapport met uitkomsten van een enquête onder deelnemers aan de sloop- en terugkoopregeling van de gemeente Rotterdam

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 628046 kB

Infographic deelname aan de sloop- en terugkoopregeling van de gemeente Rotterdam

Infographic met de belangrijkste uitkomsten uit het rapport over de enquête onder deelnemers aan de sloop- en terugkoopregeling van de gemeente Rotterdam

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 863208 kB

Staat van innovatie wonen

Inventarisatie van de stand van zaken van innovaties op het gebied van wonen in Rotterdam en daarbuiten.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1268109 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2014

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2014.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 306672 kB

Eerste deelrapport onderzoek groengebieden en buurtgroen in Rotterdam 2016

Overzichtsrapport van bestaande onderzoeksgegevens over het gebruik en de waardering van stadsparken en de zevenhuizerplas en buurtgroen.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1452959 kB

Kindvriendelijkheid in Rotterdam en in de Kansrijke wijken. Monitor Rotterdam Kindvriendelijk 2016.

Kindvriendelijkheid in Rotterdam en in de Kansrijke wijken. Monitor Rotterdam Kindvriendelijk 2016.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 156614 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 1. Bezit van vervoermiddelen

Eerste van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over het bezit van vervoermiddelen.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 184784 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 2. Gebruik van vervoermiddelen

Tweede van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over het gebruik van vervoermiddelen.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 157516 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 3. Stimulering fiets- en o.v.-gebruik

Derde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over stimulering van fiets- en o.v.-gebruik.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 102205 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 4. Elektrisch vervoer

Vierde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over elektrisch vervoer.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 116032 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 5. Meningen en oordelen

Vijfde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over meningen en oordelen.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 112 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 6. Parkeren

Zesde van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over parkeren.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 152502 kB

Feitenkaart Rotterdammers over het verkeer 2016: 7. Stallen van de fiets

Zevende van een serie van zeven feitenkaarten over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016: over het stallen van de fiets.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 137822 kB

Tabellenrapport Rotterdammers over het verkeer 2016

Tabellenrapport over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2016.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2141559 kB

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 (okt 2016)

Analyse van het regionale stelsel van woonruimteverdeling.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 4056243 kB

Rapport volkstuinenmonitor 2016

Rapport van periodieke inventarisatie en prognose van vraag en aanbod Rotterdamse verblijfstuinen en nutstuinen

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1021760 kB

Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland, 2004-2015. Tabellenrapport

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland in de periode 2004-2015 op basis van het OViN. 2e druk, april 2017.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2479585 kB

"Het is mijn hobby niet" - Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte

Het is mijn hobby niet - Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 910616 kB

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 470408 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2013.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 394231 kB

Verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland, 2004-2014. Tabellenrapport

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Nederland in de periode 2004-2014 op basis van het OViN.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3041 kB

Rotterdammers over het verkeer 2015

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2015.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2414444 kB

Verkenning vrije sector huurwoningmarkt in Rotterdam

Verkenning naar de marktpotentie van vrije sector huurwoningen in Rotterdam

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 163653 kB

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2013. Tabellenrapport

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2013 op basis van het MON. 2e, verbeterde druk, 2015.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1663081 kB

Monitor woonruimteverdeling regio Rotterdam 2014

Analyse van het regionale stelsel van woonruimteverdeling.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2030220 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2012

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2012.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 319251 kB

Naslagwerk Index Kindvriendelijke Wijken Rotterdam 2014

Naslagwerk Index Kindvriendelijke Wijken Rotterdam 2014

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 16299540 kB

Rotterdammers over het verkeer 2014

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2014. 2e druk, november 2015.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2313044 kB

Komen en Gaan 2013

Komen en gaan op de woningmarkt van Rotterdam

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1523204 kB

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2012. Tabellenrapport

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2012 op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1831857 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2011

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2011. 3e druk, juni 2014..

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 390854 kB

Initiatieven, voedsel, stadslandbouw en recreatiegebieden

Rapportage over de vragen over initiatieven, over voedsel, over stadslandbouw en over recreatiegebieden in de Omnibusenquête 2013.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1681376 kB

Rotterdammers over het verkeer 2013

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2013.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2353722 kB

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2013

Monitor aanbodmodel woonruimteverdelingssysteem Rotterdam 2013

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3102615 kB

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2011. Tabellenrapport

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2011 op basis van het MON. 2e druk, oktober 2013.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1221308 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2010

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2010.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 407184 kB

3e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2009 - juli 2011

3e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2009 - juli 2011

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 2655196 kB

Rotterdammers over het verkeer 2012

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2012.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1786095 kB

Parkeren in de deelgemeente Noord 2012

Rapportage over een enquête onder bewoners van de zeven parkeersectoren van de deelgemeente Noord over de problematiek van het parkeren in de deelgemeente: of, hoe en wanneer men problemen ervaart, en hoe men oordeelt over een aantal oplossingsmogelijkhed

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 3030672 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2009

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2009.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 236131 kB

Rotterdammers over het verkeer 2011

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2011.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 701078 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2008

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2008. 3e druk, oktober 2011.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 188307 kB

Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2009

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2009 op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 254545 kB

Leefstijlen, verkeer en evrvoer. Schattingen uit de Omnibusenquêtes 2006-2010

Rapportage over de beantwoording van een aantal vragen uit de Omnibusenquêtes van 2006 tot en met 2010 over diverse onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer in Rotterdam naar leefstijl. De leefstijl is daartoe geschat op basis van het zescijferige

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 495534 kB

Analyses mobiliteit Rotterdam

Aanvullende analyses over mobiliteit op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 685 kB

Nieuwe aandachtsgroep voor woningcorporaties

Schatting van de omvang van de aandachtsgroep volgens de nieuwe definitie aan de hand van het Regionaal INkomensOnderzoek 2007 (RIO 2007).

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 184 kB

Rotterdammers over het verkeer 2010

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2010.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 535562 kB

Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2008

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2008 op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 238966 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2007

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2007.2e druk, juli 2010.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 222 kB

2e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2006, juli 2009.

2e Evaluatie huisvestingsvergunning Rotterdam juli 2006, juli 2009.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 1008779 kB

Rotterdammers over het verkeer 2009

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2009. 2e druk, juli 2009.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 385096 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2006. 2e druk, april 2009.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 218416 kB

Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2007

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2007 op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 218709 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2005

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2005.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 214040 kB

Rotterdammers over het verkeer 2008

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2008.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 286629 kB

Evaluatie invoering huisvestigingsvergunning Rotterdam.

Evaluatie invoering huisvestigingsvergunning Rotterdam.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 407436 kB

Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2006

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2006 op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 421772 kB

Tevredenheidsonderzoek Evenementenparkeerregeling 2007

Tevredenheidsonderzoek onder bewoners en bedrijven in de binnenstad met een parkeervergunning over de parkeerregeling tijdens grote evenementen in 2007

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 539573 kB

Rotterdammers over het openbaar vervoer 2007

Rapportage over de vragen over openbaar vervoer in de Omnibusenquête 2007.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 238102 kB

Rotterdammers over het verkeer 2007

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2007.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 371 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2004

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2004. 2e druk, februari 2007.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 347154 kB

Draagvlakmeting parkeren onder de Noorderhavenkade

Rapportage over een schriftelijke enquête onder alle bewoners van de Noorderhavenkade en omgeving in oktober 2006 over de huidige parkeersituatie, hun beleving van de parkeerdruk en hun oordeel over een voorgenomen parkeergarage onder het park van de Noor

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 195342 kB

Mobiliteit in Rotterdam, stadsregio en Nederland, 2004-2005

Tabellenrapport met gegevens over verplaatsingen in Rotterdam, de stadsregio en Nederland in de periode 2004-2005 op basis van het MON.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 225 kB

Rotterdammers over het verkeer 2006

Rapportage over de vragen over verkeer en vervoer in de Omnibusenquête 2006.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 483286 kB

Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2002

Feitenkaart over omvang en ontwikkeling van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio per 2002.

/ Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer / 198108 kB