Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

LET OP.

Nog niet alle rapporten voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hier wordt aan gewerkt. Kunt u een rapport om deze reden niet raadplegen, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 22 kB

Resultaten van de enquête over ongeadresseerde post

Deze enquête geeft o.a. een beeld van de mate waarin Rotterdammers bekend zijn met de opt-in regeling (dat ze een ja/ja sticker op hun brievenbus moeten plakken als ze ongeadresseerde reclame willen ontvangen), de soorten ongeadresseerde post die Rotterdammers wel of juist niet willen ontvangen en hoe dat zich verhoudt tot de stickers die Rotterdammers op hun brievenbus hebben (of het feit dat ze geen brievenbussticker hebben).

/ Leefbaarheid en veiligheid / 200050 kB

Onderzoek naastplaatsingen

Evaluatie van de pilot voor het tegengaan van naastplaatsingen met behulp van wrapping. Deze pilot is onderdeel van het programma In de bak.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 3832945 kB

Beeld van de handhavers

Het hoofddoel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat Rotterdammers hebben van gemeentelijke handhavers. Ruim een derde van de respondenten heeft een (zeer) positief beeld van handhavers, terwijl 18% een (zeer) negatief beeld heeft. Een relatief grote groep heeft geen (uitgesproken) mening over gemeentelijke handhavers. Verder wordt in deze rapportage ingegaan op wat volgens deelnemers de taken zijn van de handhavers en over welke professionele eigenschappen handhavers volgens Rotterdammers beschikken. Daarnaast zijn ervaringen van Rotterdammers met handhavers nagevraagd.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1641119 kB

Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2021. Resultaten uit de Omnibusenquête 2021

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2021 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2049192 kB

Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2020 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 5480313 kB

Verklaringen voor naastplaatsingen in Rotterdam

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Naastplaatsingen (plaatsingen van afval naast wijkcontainers) zorgen in Rotterdam voor vervuiling van de openbare ruimte en ergernis bij bewoners en brengen hoge opruim- en schoonmaakkosten met zich mee. Dit onderzoek biedt inzicht in de (combinaties van) factoren die bijdragen aan het optreden of juist uitblijven van naastplaatsingen in Rotterdam. Dit inzicht biedt aanknopingspunten voor een effectieve aanpak van naastplaatsingen door de gemeente.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2876 kB

Ervaringen en behoeften van containeradoptanten

In opdracht van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder Rotterdamse containeradoptanten. Een containeradoptant is een bewoner die als vrijwilliger de taak op zich heeft genomen, een bepaalde wijkcontainer en de omgeving ervan, in samenwerking met de gemeente schoon te houden. Ten tijde van het onderzoek waren er 848 container-adoptanten in Rotterdam. Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen en behoeften van containeradoptanten, onder andere op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning door de gemeente.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1834689 kB

Evaluatie pilot Sturen op Instroom en intensief beheer Bloemhof-Hilles

Een evaluatie naar de inspanningen en resultaten van een nieuwe pilot in Bloemhof-Hillesluis om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 13247 kB

Vragen over groen in de stad in de Omnibusenquête 2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over groen in de stad. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 274580 kB

Vragen over wateroverlast in de Omnibusenquête 2020

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over wateroverlast. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 107912 kB

Initiatieven voor een schone stad

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit onderzoek gaat over initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op het schoonhouden van Rotterdam. Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder initiatiefnemers en ambtenaren die bij dergelijke initiatieven betrokken zijn. Stadsbeheer gebruikt de resultaten van het onderzoek om initiatieven voor een schone stad zo goed mogelijk te kunnen stimuleren en ondersteunen.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2233843 kB

LVB en Mensenhandel

Een verkennend onderzoek naar de omvang van de groep met een LVB onder slachtoffers van seksuele uitbuiting.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 4265579 kB

LVB en Mensenhandel

Een verkennend onderzoek naar risico- en beschermingsfactoren bij meiden met een LVB onder slachtoffers van seksuele uitbuiting.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2309915 kB

Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2019

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1781995 kB

Verklarende factoren voor naastplaatsingen in Rotterdam

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. OBI onderzocht de "Verklarende Factoren voor Naastplaatsingen in Rotterdam". Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in welke factoren bijdragen aan het wel of niet optreden van naastplaatsingen in Rotterdam. Die inzichten moeten aanknopingspunten bieden voor een effectieve aanpak van naastplaatsingen door de gemeente.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2378 kB

Evaluatierapport eerste jaar Skaeve Huse

Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. De “Skaeve Huse” zijn speciale woningen bedoeld voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving en ernstige overlast voor hun omgeving veroorzaken. De onderzoeksafdeling van de gemeente (OBI) heeft een evaluatie in twee delen uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de Skaeve Huse betekenen voor de nieuwe en oude omgeving van de bewoners van de Skaeve Huse. Deze rapportage beschrijft de tweede meting en heeft betrekking op de situatie een jaar na ingebruikname van de eerste woningen.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 6884 kB

Procesevaluatie Right to Challenge

Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

/ Leefbaarheid en veiligheid / 809 kB

Skaeve Huse in Rotterdam (eerste meting)

Onderzoek naar het Skaeve Huse project in Overschie: de woonvoorziening voor Rotterdammers die veel en structureel overlast veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Het onderzoek gaat in op de veiligheids- en overlastsituatie in de omgeving van de Skaeve Huse vóór de ingebruikname van het project, de reacties en verwachtingen van betrokkenen en belanghebbenden ten aanzien van het project en hun ervaringen met het proces rond de totstandkoming van de Skaeve Huse.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 7623626 kB

Like je community

Onderzoek naar het effect van online communities op subjectieve veiligheid

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2574 kB

Rotterdammers over duurzaam 2017

Resultaten uit de Omnibusenquête 2017

/ Leefbaarheid en veiligheid / 997 kB

Rotterdammers over duurzaamheid 2017

Resultaten uit de Omnibusenquête 2017

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1289 kB

Rotterdammers over duurzaamheid 2015

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2015.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2516460 kB

Geluidbelevingsonderzoek Westvoorne

Geluidbelevingsonderzoek in de gemente Westvoorne in 2014.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 925727 kB

Rotterdammers over duurzaamheid 2013

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2013.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2124644 kB

Monitor CO2-uitstoot woningen Rotterdam 2012

Monitoringsrapportage over de ontwikkeling van de aan Rotterdamse woningen toe te schrijven hoeveelheid CO2-uitstoot.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1078886 kB

Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2011

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2011.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 637060 kB

Rotterdammers over het milieu 2009

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2009.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 761704 kB

Rotterdammers over het milieu 2007

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2007.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 455343 kB

Rotterdammers over het milieu 2005

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2005.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 212839 kB