Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Initiatieven voor een schone stad

Dit onderzoek gaat over initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op het schoonhouden van Rotterdam. Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder initiatiefnemers en ambtenaren die bij dergelijke initiatieven betrokken zijn. Stadsbeheer gebruikt de resultaten van het onderzoek om initiatieven voor een schone stad zo goed mogelijk te kunnen stimuleren en ondersteunen.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2170 kB

LVB en Mensenhandel

Een verkennend onderzoek naar de omvang van de groep met een LVB onder slachtoffers van seksuele uitbuiting.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2028 kB

LVB en Mensenhandel

Een verkennend onderzoek naar risico- en beschermingsfactoren bij meiden met een LVB onder slachtoffers van seksuele uitbuiting.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1548 kB

Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2019

Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1747 kB

Verklarende factoren voor naastplaatsingen in Rotterdam

OBI onderzocht de "Verklarende Factoren voor Naastplaatsingen in Rotterdam". Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in welke factoren bijdragen aan het wel of niet optreden van naastplaatsingen in Rotterdam. Die inzichten moeten aanknopingspunten bieden voor een effectieve aanpak van naastplaatsingen door de gemeente.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2378 kB

Evaluatierapport eerste jaar Skaeve Huse

De “Skaeve Huse” zijn speciale woningen bedoeld voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving en ernstige overlast voor hun omgeving veroorzaken. De onderzoeksafdeling van de gemeente (OBI) heeft een evaluatie in twee delen uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de Skaeve Huse betekenen voor de nieuwe en oude omgeving van de bewoners van de Skaeve Huse. Deze rapportage beschrijft de tweede meting en heeft betrekking op de situatie een jaar na ingebruikname van de eerste woningen.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 6884 kB

Procesevaluatie Right to Challenge

Onderzoeksverslag van Rotterdamse experimenteerperiode met Right to challenge, als nieuwe vorm van burgerparticipatie

/ Leefbaarheid en veiligheid / 809 kB

Skaeve Huse in Rotterdam (eerste meting)

Onderzoek naar het Skaeve Huse project in Overschie: de woonvoorziening voor Rotterdammers die veel en structureel overlast veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Het onderzoek gaat in op de veiligheids- en overlastsituatie in de omgeving van de Skaeve Huse vóór de ingebruikname van het project, de reacties en verwachtingen van betrokkenen en belanghebbenden ten aanzien van het project en hun ervaringen met het proces rond de totstandkoming van de Skaeve Huse.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 4165 kB

Like je community

Onderzoek naar het effect van online communities op subjectieve veiligheid

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2574 kB

Rotterdammers over duurzaam 2017

Resultaten uit de Omnibusenquête 2017

/ Leefbaarheid en veiligheid / 997 kB

Rotterdammers over duurzaamheid 2017

Resultaten uit de Omnibusenquête 2017

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1289 kB

Rotterdammers over duurzaamheid 2015

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2015.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2457 kB

Geluidbelevingsonderzoek Westvoorne

Geluidbelevingsonderzoek in de gemente Westvoorne in 2014.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 925727 kB

Rotterdammers over duurzaamheid 2013

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2013.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 2124644 kB

Monitor CO2-uitstoot woningen Rotterdam 2012

Monitoringsrapportage over de ontwikkeling van de aan Rotterdamse woningen toe te schrijven hoeveelheid CO2-uitstoot.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 1078886 kB

Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2011

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2011.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 637060 kB

Rotterdammers over het milieu 2009

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2009.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 761704 kB

Rotterdammers over het milieu 2007

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2007.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 455343 kB

Rotterdammers over het milieu 2005

Rapportage over de vragen over milieu / duurzaamheid in de Omnibusenquête 2005.

/ Leefbaarheid en veiligheid / 212839 kB