Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2019

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2019 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.

 • -

  Anders Geregeld in Beverwaard, Rozenburg en de Lusthofstraat

  Gemeente Rotterdam heeft samen met ondernemers in drie Rotterdamse winkelgebieden experimenten uitgevoerd gericht op het verminderen van regeldruk die de ondernemers ervaren. De evaluatie geeft inzicht in de resultaten van het project, de mate waarin de doelen van het project zijn bereikt en de leerervaringen van betrokkenen bij het project.

 • -

  Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2019

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2019 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.

 • -

  Verklarende factoren voor naastplaatsingen in Rotterdam

  Het onderzoek bestond uit de analyse van meldingen van naastplaatsingen in combinatie met een veelheid aan andere statistische informatie.
   

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in oktober 2020 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2017

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2017 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

Ouder nieuws