Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Monitor Scholen op Zuid 2023

  De monitor Scholen op Zuid is ondersteunend aan de pijler school NPRZ en is een signalerend instrument voor de partners van het NPRZ. Uitgangspunt van de monitor zijn de scholen in het (speciaal) basisonderwijs en de leerlingen binnen dit onderwijs. De volgende onderwerpen komen aan bod: aantallen scholen en leerlingen en de schoolweging, het eindniveau van de leerlingen aan het eind van het basisonderwijs, het advies aan leerlingen om hun onderwijscarrière door te zetten op het voortgezet onderwijs en schoolverzuim.

 • -

  Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2021

  Onderzoek naar de omvang van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio in 2021. 
 • -

  Feitenkaart leerlingstromen 2024

  De feitenkaart leerlingstromen bevat tabellen die inzichtelijk maken hoeveel leerlingen in de leerplichtige leeftijd (5 tot 18 jaar) in Rotterdam wonen en waar zij naar school gaan. En hoeveel buiten Rotterdam wonen en binnen Rotterdam naar school gaan.
 • -

  8199 – Wijkprofiel 2024

  Het Wijkprofiel is de tweejaarlijkse monitor van de Rotterdamse wijken en de stad, waarin inzicht wordt geboden in de veiligheid, de sociale omstandigheden en de fysieke leefomgeving van Rotterdammers. Naast feitelijke gegevens uit registraties, wordt de beleving van Rotterdammers weergegeven met behulp van twee grootschalige enquêtes. In de factsheet wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitkomsten.
 • -

  Het gebruik van groen in de buitenruimte. Een inventarisatie van bestaande kennis en data.

  Hoe gebruikt en beleeft de Rotterdammer nu het groen in de stad? Wat zijn de behoeften ten aanzien van het groen (land) en blauw (water)? Onderzoekers van OBI hebben een inventarisatie gemaakt van wat al bekend is hierover.
 • -

  Architect aan Zet – tussentijdse evaluatie

  Sinds september 2020 is het in Rotterdam mogelijk om via de pilot Architect aan Zet projecten met weinig bouwtechnische en ruimtelijke risico’s vergunningvrij te bouwen en te verbouwen. In deze evaluatie zijn de ervaringen van betrokken architecten, initiatiefnemers en stakeholders uit het bouwproces beschreven. In het algemeen heeft men een positief beeld van de mogelijkheden van de pilot. Zo kunnen projecten snel van start gaan, wat voor opdrachtgevers in de huidige marktomstandigheden gunstige effecten heeft op de bouwkosten (grondstoffen, materialen en rente). Bovendien worden bouwtechnische en ruimtelijke risico’s tijdens het project goed gemanaged en vastgelegd in het bouwdossier. Een van de aanbevelingen is om het instrument van kwaliteitsborging voor kleinere projecten te vereenvoudigen.

Ouder nieuws