Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Bevolkingsmonitor april 2021

  Sinds 1 januari zijn er 826 Rotterdammers bij gekomen, dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In grote lijnen heeft het patroon van vorig jaar zich in het eerste kwartaal voortgezet.
 • -

  Bevolkingsmonitor definitieve jaarcijfers tm 1-1-2021

  In deze feitenkaart zijn de definitieve cijfers over het kalenderjaar 2020 verwerkt. De bevolkingsgroei bleef beperkt tot 672 personen. Het achterwege blijven van een forse bevolkingsgroei zoals in de afgelopen jaren, heeft te maken met minder vestiging uit het buitenland, meer sterfgevallen onder ouderen en verder speelde het negatieve binnenlands migratiesaldo een rol.

 • -

  Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.
 • -

  Mantelzorgers in Rotterdammers 2007 - 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over mantelzorg in Rotterdam.
 • -

  Pilot Housing First Rotterdam

  Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven.

 • -

  Evaluatie pilot MKB-toets

  Evaluatie van de pilot MKB-toets die door Gemeente Rotterdam is uitgevoerd in 2020.
  De MKB-toets is een instrument om Rotterdamse ondernemers in een vroegtijdig stadium bij voorgenomen lokaal beleid en/of regelgeving te betrekken.

Ouder nieuws