Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  LVB en Mensenhandel

  LVB en Mensenhandel: welke tools en interventies zijn er beschikbaar voor het onderwijsveld in het kader van loverboyproblematiek?

 • -

  LVB en Mensenhandel

  LVB en Mensenhandel: wat kunnen we zeggen over de omvang van de groep met een LVB onder de slachtoffers van seksuele uitbuiting in Rotterdam?

 • -

  Staat van Rotterdamse groepen en Tabellenboek.

  De Staat van Rotterdamse groepen brengt periodiek de maatschappelijke positie van verschillende groepen Rotterdammers naar migratieherkomst in beeld. De gemeente volgt de groepen voor een brede set van indicatoren op de thema’s demografie, onderwijs, sociaaleconomische positie, zorggebruik en criminaliteit.

 • -

  De bedreigde stad. De maatschappelijke impact van COVID-19 op Rotterdam.

  Een maand na de lockdown wordt in deze rapportage inzichtelijk gemaakt wat de (eerste) maatschappelijke gevolgen zijn van de corona-crisis. Het gaat onder meer om sociaal-economische gevolgen (werk- en inkomensverlies), zorggebruik, angsten en stress, onderlinge solidariteit, sociale verhoudingen in buurten en vertrouwen in instituties. Het rapport laat zien dat de corona-crisis tot wezenlijke bedreigingen met zich mee brengt, die niet evenredig over de stedelijke populatie zijn verdeeld. Maar het leidt ook tot meer ‘nabije solidariteit’ en een groter vertrouwen in de landelijke en lokale overheid. De studie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

 • -

  Bevolkingsmonitor eerste kwartaal 2020

  De bevolkingsgroei in het eerste kwartaal bedraagt 523 personen, dat is minder dan in de afgelopen jaren. Enerzijds komt dit door een sterker negatief binnenlands migratiesaldo, anderzijds blijkt dat de trendmatige groei van het buitenlands migratiesaldo zich dit kwartaal niet heeft voortgezet.

 • -

  Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 01-01-2020

  Deze monitor presenteert recente cijfers over de voorraad(mutaties), het aanbod, de opname en de duurzaamheid van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam en cijfers over het aantal vestigingen en werkgelegenheid in Rotterdam.

Ouder nieuws