Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Staat van de Jeugd 2023

  Hoe staat de jeugd van Rotterdam ervoor?

  Hoe gaat het met de schoolprestaties van onze jeugd? Hoeveel jongeren werken er? Hoe gezond zijn ze? Je leest het in de Staat van de Jeugd 2023.

 • -

  Bevolkingsmonitor april 2024

  In het eerste kwartaal van 2024 zijn er 994 personen bij gekomen, volgens de voorlopige cijfers. Vorig jaar lag de groei van het eerste kwartaal ruim 500 hoger. De wat meer beperkte groei heeft te maken met een lager buitenlands migratiesaldo, vooral van personen met een herkomst uit een van de EU-landen. Het binnenlands migratiesaldo is al jaren negatief (meer vertrek naar andere gemeenten dan andersom). Het negatieve saldo werd in het vorige kalenderjaar kleiner en dit lijkt zich voort te zetten.
 • -

  Voormeting Prins Hendrikstraat

  In de loop van 2024 wordt een GGZ-locatie geopend voor Beschermd wonen in Hoek van Holland. Deze rapportage schets een beeld van de (ervaren) leefbaarheid en veiligheid in de direct omgeving voorafgaand aan de opening.
 • -

  Burgemeesterprofiel – Rotterdammers over nieuwe burgemeester

  Begin 2024 kondigde burgemeester Aboutaleb aan dat hij na 15 jaar plaats maakt voor een nieuwe burgemeester van Rotterdam. Voor de nieuwe burgemeester wordt een profielschets gemaakt. Hierin komt onder andere te staan wat er allemaal speelt in de stad, wat de taken zijn van de burgemeester en wat voor type persoon Rotterdam zoekt. Met name voor de invulling van dit laatste punt wilde de gemeenteraad van Rotterdam de inwoners de kans geven om mee te denken. In samenwerking met de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam is hiervoor een vragenlijst ontwikkeld die in maart 2024 kon worden ingevuld. De resultaten zijn te lezen in het rapport.

 • -

  Monitor Scholen op Zuid 2023

  De monitor Scholen op Zuid is ondersteunend aan de pijler school NPRZ en is een signalerend instrument voor de partners van het NPRZ. Uitgangspunt van de monitor zijn de scholen in het (speciaal) basisonderwijs en de leerlingen binnen dit onderwijs. De volgende onderwerpen komen aan bod: aantallen scholen en leerlingen en de schoolweging, het eindniveau van de leerlingen aan het eind van het basisonderwijs, het advies aan leerlingen om hun onderwijscarrière door te zetten op het voortgezet onderwijs en schoolverzuim.

 • -

  Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2021

  Onderzoek naar de omvang van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam en de regio in 2021. 

Ouder nieuws