Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Vragen over bewonersparticipatie in de Omnibusenquête 2021

  In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over invloed op de plannen en de activiteiten van de gemeente, over samenwerking met de gemeente en over meedenken of meebeslissen over maatregelen in de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.
 • -

  Kralingse Bos

  Het aantal bezoekers van het Kralingse Bos groeit en de druk op recreatie en de natuur neemt hierdoor toe. De gemeente Rotterdam wil dat alle Rotterdammers van het bos kunnen blijven genieten en is daarom een participatietraject gestart. Het doel van het traject is om tot een gedeelde visie voor het Kralingse Bos te komen. Dat betekent dat de deelnemers het uiteindelijk eens zijn over (nieuwe) regels, afspraken of indeling voor het bos. Ter ondersteuning van het participatietraject is in april 2021 het Digitaal Stadspanel Rotterdam gevraagd of zij gebruikmaken van het Kralingse Bos en waarvoor. Daarnaast konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden en welke veranderingen zij eventueel zouden willen zien in het Kralingse Bos. In de factsheet zijn de resultaten uit het onderzoek te lezen .
 • -

  Monitor Volkstuinen 2021

  De Monitor Volkstuinen is bedoeld om enerzijds verschuivingen in vraag en aanbod aan volkstuinen in Rotterdam in kaart te brengen en anderzijds om inzicht te krijgen in de verwachte vraag naar volkstuinen in Rotterdam in de toekomst. De metingen worden ongeveer eens in de vijf jaar herhaald.
 • -

  Rotterdammers over milieu en duurzaamheid 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2020 over diverse onderwerpen en meningen op het gebied van milieu en duurzaamheid; waar mogelijk inclusief vergelijkingen met resultaten uit eerdere Omnibusenquêtes.
 • -

  Problemenvraag Omnibusenquête 2021

  In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad’) is onder meer ook een vraag opgenomen naar de belangrijkste problemen in Rotterdam die met voorrang moeten worden aangepakt. In deze notitie worden de resultaten beschreven, waarbij ook is gekeken naar de effecten van de Corona-crisis.
 • -

  Tussenrapportage evaluatie inzet POH J&G in de Rotterdamse huisartspraktijken. Samenvatting.

  De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) werkt binnen de huisartsenpraktijk aan het bevorderen van de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg, behandelt zelf lichte (psychosociale en gezins-) problematiek én verwijst gericht door naar de specialistische jeugdhulp (in het bijzonder J-GGZ). Dit zou moeten leiden tot beter passende hulpverlening aan jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problematiek en hun ouders.

   

  Deze tussenrapportage bevat de eerste resultaten van een meerjarig onderzoek naar de (ervaren) effecten van de inzet van POH J&G in Rotterdamse huisarts-praktijken. De totale looptijd van het onderzoek naar de POH J&G is maart 2020 t/m september 2022.

  De rapportage dient als input voor de uitwerking van het effectonderzoek en de projectverantwoording. Maar ook ter lering: om verbeteringen aan te brengen in de organisatie en uitvoering van de inzet van de POH J&G bij de Rotterdamse huisartsen.

Ouder nieuws