Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Evaluatie Energietransitiefonds Rotterdam

  Het Energietransitiefonds Rotterdam geeft leningen met een lage rente voor verduurzaming en verbetering van panden van bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdam. Als onderdeel van de evaluatie van het fonds is het Digitaal Stadspanel Rotterdam bevraagd over (toekomstige) energiebesparende en woning verbeterende maatregelen en de bekendheid van het fonds. In deze feitenkaart kun je de resulaten lezen.
 • -

  Gezondheid in relatie tot eenzaamheid bij Rotterdamse ouderen

  De Corona Gezondheidsmeter 2021 is een vragenlijstonderzoek onder Rotterdammers van 65 jaar en ouder. De dataverzameling vond in het najaar 2021 plaats. Het onderzoek levert de resultaten voor de eindmeting van collegetarget 7. De doelstelling was de eenzaamheid onder ouderen (65+) in 2021 met drie procentpunt te laten dalen ten opzichte van 2016. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek en geeft inzicht in de samenhang met eenzaamheid.
 • -

  Feitenkaart Valongevallen in Rotterdam

  De afgelopen jaren is in Rotterdam ingezet op twee valpreventieprogramma's; Minder vallen Meer bewegen en Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). Deze feitenkaart geeft inzicht in de omvang van het aandeel ouderen dat is gevallen. Er is gebruik gemaakt van gegevens verzameld met de Gezondheidsmonitor 2020.
 • -

  Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam tabellenboek eerste helft 2022

  Monitor over de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt specifiek voor corporatiewoningen tot de liberalisatiegrens.
 • -

  Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2021

  Monitor over de woningvraag, woningaanbod en druk op de huurmarkt specifiek voor corporatiewoningen tot de liberalisatiegrens.
 • -

  Stijging, verhuizingen en nieuwbouw op Zuid. Monitor wonen 2022.

  Een rapportage over bewoners van nieuwbouw op Zuid. Verder kijken we naar sociale stijgers en verhuispatronen op Zuid tussen 2012-2020.

Ouder nieuws