Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Mate van geletterdheid, gemeente Rotterdam (tabellen en toelichting), CBS

  De mate van geletterdheid in de gemeente Rotterdam, 2022 ten opzichte van 2016.

  De gemeente Rotterdam heeft in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de mate van geletterdheid in de verschillende gebieden van Rotterdam. Dit is destijds onderzocht op basis van de PIAAC-data van 2012 met behulp van Kleine Domeinschatters (KDS). Dit is een techniek die gebruikt kan worden om schattingen voor grootheden zoals populatietotalen of deelpopulatietotalen te maken bij een onbekend steekproefontwerp of bij weinig waarnemingen per deelpopulatie.

  In 2023 wordt een nieuw internationaal PIAAC-onderzoek uitgevoerd (OESO), waarvan de resultaten eind 2024 worden verwacht. Omdat de gemeente al eerder behoefte heeft aan meer recente inzichten in de mate van geletterdheid in Rotterdam, heeft de gemeente het CBS benaderd om het eerdere onderzoek te updaten. Hierbij wordt het verschil in de mate van geletterdheid ten opzichte van 2016 geschat op basis van demografische veranderingen.

 • -

  Nameting Hippiashof

  In 2020 is een GGZ-locatie geopend voor Beschermd wonen in Lombardijen. Deze rapportage vergelijkt cijfers van voor en na de opening, om een beeld te geven van mogelijke veranderingen in de leefbaarheid rondom de locatie. Het gaat om politiemeldingen, meldingen over de buitenruimte en het oordeel van bewoners over leefbaarheid en veiligheid.
 • -

  Het ontstaan, kwijtschelden en afboeken van bijstandsschulden bij de gemeente Rotterdam

  Dit onderzoek biedt inzicht in de oorsprong, omvang en kenmerken van bijstandsschulden en in de merkbare en meetbare impact van kwijtschelding en afboeking van bijstandsschulden. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leiden.
 • -

  Factsheet over de bevolkingsontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2023

  Op 1 oktober staan 5.600 personen méér ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) dan op 1 januari. Dat is bij elkaar een forse groei, onder anderen mogelijk gemaakt door de oplevering van nieuwe woningen. Verder zien we demografische effecten van de noodopvang voor statushouders die is gerealiseerd.

 • -

  Schaarste Rotterdamse woningmarkt 2023

  Onderzoek naar de schaarste op de Rotterdamse woningmarkt in verschillende segmenten.
 • -

  Doorontwikkeling dagvoorzieningen

  Dit onderzoek geeft inzicht in het aanbod, gebruik, ervaringen en behoeften van kwetsbare Rotterdammers die dagvoorzieningen bezoeken. In de eerste fase is uitgebreid onderzoek gedaan bij acht locaties, waaronder GGZ-inloophuizen, Buurtsteunpunten en dagopvang en nachtopvang voor (ex-)daklozen. In de tweede fase is een beperkte inventarisatie gedaan bij de overige locaties.

Ouder nieuws