Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Feitenkaart Opleidingsneveau Rotterdam 2018* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in oktober 2020 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2017

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2017 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

 • -

  Omwonenden van Rotterdamse Markten

  Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgevoerd onder de omwonenden van tien Rotterdamse warenmarkten, met vragen over hun bezoek aan de markt en bezoekredenen, de betekenis van de markt voor omwonenden en eventuele overlast die zij van de markt ervaren.

 • -

  Bevolkingsmonitor oktober 2019

  Op 1 oktober 2019 telde Rotterdam 647.625 inwoners. Sinds het begin van dit jaar zijn er ongeveer 3200 personen bijgekomen. In de afgelopen jaren is het positieve buitenlands migratiesaldo toegenomen en het negatieve binnenlands migratiesaldo ook. Deze trend zet zich dit jaar voort.

 • -

  Lood in de bodem

  Blootstelling aan lood kan bij jonge kinderen een negatief effect hebben op het leervermogen. Bij een bodemonderzoek in tuinen is een informatiefolder opgestuurd met gebruiksadviezen om te voorkomen dat men lood binnenkrijgt. In dit onderzoek is geëvalueerd of deze folder is ontvangen en gelezen, of de adviezen worden opgevolgd en wat belemmeringen daarbij zijn.

 • -

  Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte 01-07-2019

  Deze halfjaarlijkse update van de monitor bedrijfs-, kantoor-, en winkelruimte presenteert recente cijfers over het aanbod en de transformatie van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in Rotterdam.

Ouder nieuws