Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam

  Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

 • -

  Profiel van eerste bewoners

  van nieuwbouw- en renovatieprojecten in Rotterdam Zuid 2014-2018

  Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

 • -

  Stijging op Zuid.

  Stijging op Zuid geeft inzicht in de omvang van de groep stijgers in Rotterdam-Zuid en hun verhuisbewegingen in de periode 2012-2016

 • -

  LVB en Mensenhandel

  LVB en Mensenhandel: welke tools en interventies zijn er beschikbaar voor het onderwijsveld in het kader van loverboyproblematiek?

 • -

  LVB en Mensenhandel

  LVB en Mensenhandel: wat kunnen we zeggen over de omvang van de groep met een LVB onder de slachtoffers van seksuele uitbuiting in Rotterdam?

 • -

  Staat van Rotterdamse groepen en Tabellenboek.

  De Staat van Rotterdamse groepen brengt periodiek de maatschappelijke positie van verschillende groepen Rotterdammers naar migratieherkomst in beeld. De gemeente volgt de groepen voor een brede set van indicatoren op de thema’s demografie, onderwijs, sociaaleconomische positie, zorggebruik en criminaliteit.

Ouder nieuws