Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Eindrapport Project 010

  Dit rapport beschrijft de ervaringen van tien Rotterdamse dak- en thuisloze jongeren tijdens het eerste jaar van hun deelname aan de pilot Project 010. De pilot, geïnspireerd op het tv-programma het Rotterdam Project, helpt dakloze jongeren tussen 18 en 23 jaar met een innovatieve en ‘all inclusive’ aanpak die uit drie pijlers bestaat: (1) een eigen huis bij de start van het traject, (2) een warm netwerk van begeleiders die maatwerk leveren en (3) een Individueel Keuzebudget (IKB). Project 010 is inmiddels onderdeel van de keten Centraal Onthaal Jongeren (COJ) van de gemeente Rotterdam, die is ingericht binnen de kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • -

  Bevolkingsmonitor januari 2022

  Volgens de voorlopige cijfers is in 2021 het inwonertal toegenomen met 4.355 personen, voornamelijk in de gebieden Rotterdam Centrum en Feijenoord. In het jaar ervoor, 2020, was de groei aanzienlijk kleiner, mede vanwege Corona. Het herstel heeft te maken met minder sterfgevallen en meer buitenlandse instroom.
 • -

  Resultaten van de enquête over ongeadresseerde post

  Deze enquête geeft o.a. een beeld van de mate waarin Rotterdammers bekend zijn met de opt-in regeling (dat ze een ja/ja sticker op hun brievenbus moeten plakken als ze ongeadresseerde reclame willen ontvangen), de soorten ongeadresseerde post die Rotterdammers wel of juist niet willen ontvangen en hoe dat zich verhoudt tot de stickers die Rotterdammers op hun brievenbus hebben (of het feit dat ze geen brievenbussticker hebben).
 • -

  Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2019 en 2020*

  Gegevens over de inkomenssituatie in Rotterdam en de regio zijn van groot belang gezien de doelstelling om de midden‑ en hogere inkomens voor de stad te behouden en zelfs aan te trekken. Deze Feitenkaart bevat een selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2019 van het CBS, evenals een beperkt aantal voorlopige gegevens over 2020.
 • -

  Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam op gebieds en buurtniveau 2019 en 2020*

  Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2019 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2020.
 • -

  Onderzoek naastplaatsingen

  Evaluatie onderzoek naar het effect van het wrappen van containers op het aantal naastplaatsingen. Het onderzoek wijst op geen verschil tussen de controle en interventie conditie wat betekent dat in het huidige onderzoek geen verbetering optrad in het aantal naastplaatsingen voor de gewrapte containers.

Ouder nieuws