Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Tussenrapportage Onderzoek Duurzaamheidswinkel Keizerswaard

  Rapportage over de naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard bij de bewoners van IJsselmonde en over de wensen en behoeften van de bewoners op het gebied van dienstverlening en communicatie door de Duurzaamheidswinkel.

 • -

  Feitenkaart Financiële welvaart Rdam op gebieds en buurtniveau 2018/19

  In deze Feitenkaart zijn gegevens over inkomens en vermogens gecombineerd tot gegevens over financiële welvaart op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek van het CBS. Deze Feitenkaart bevat de gegevens over 2018, evenals de voorlopige gegevens over 2019.

 • -

  Verklaringen voor naastplaatsingen in Rotterdam

  Naastplaatsingen (plaatsingen van afval naast wijkcontainers) zorgen in Rotterdam voor vervuiling van de openbare ruimte en ergernis bij bewoners en brengen hoge opruim- en schoonmaakkosten met zich mee. Dit onderzoek biedt inzicht in de (combinaties van) factoren die bijdragen aan het optreden of juist uitblijven van naastplaatsingen in Rotterdam. Dit inzicht biedt aanknopingspunten voor een effectieve aanpak van naastplaatsingen door de gemeente.

 • -

  Feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid

  Rotterdam en regio 2018.

  In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

 • -

  Onderwijs-Zorgarrangementen in praktijk.

  Ervaringen van betrokken organisaties.

  Een onderzoek onder institutionele stakeholders (w.o. scholen en zorgaanbieders) naar hun ervaringen met de onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Deze OZA’s zijn bedoeld om integrale hulp te bieden en daardoor de schoolparticipatie van kwetsbare leerlingen te borgen en hun ontwikkelingsperspectief te vergroten. Het onderzoek laat onder meer zien dat de eerste resultaten positief worden gewaardeerd, maar dat er ook nog veel verschillen zijn in ondersteuningsbehoeften (bij scholen), dat onduidelijk is voor wie deze OZA’s nu wel en niet zijn bedoeld, wat OZA’s wel en niet kunnen of zouden moeten inhouden. Er is dus in operationele zin nog werk aan de winkel.

 • -

  De verdeelde samenleving.

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. De derde meting, uitgevoerd in november ’20, naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Met bijzondere aandacht voor impact op het mentaal welbevinden en het belang van sociaal kapitaal, alsmede voor polarisatie en onvrede over het coronabeleid.

Ouder nieuws