Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Feitenkaart EU-arbeidsmigranten 2022

  Kenmerken van arbeidsmigranten uit EU-landen die in de BasisRegistratie Personen (BRP) als Rotterdammer geregistreerd staan. Dit beeld zal in veel opzichten niet overeenkomen met het veronderstelde beeld van de totale doelgroep. De reden daarvan zal liggen in het ontbreken van niet in de BRP ingeschrevenen, via buitenlandse bedrijven werkenden en niet (meer) werkenden.
 • -

  Onderzoek naar de uitvoer van bron- en contactonderzoek en quarantainemaatregelen bij COVID-19

  Een goede uitvoer van het bron- en contactonderzoek (BCO) en de isolatie- en quarantainemaatregelen is cruciaal voor de bestrijding van de coronapandemie. Om meer inzicht te krijgen in de uitvoer van BCO en quarantainemaatregelen is er kwalitatief onderzoek verricht in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
  In rapport Deel 1 worden we de resultaten van interviews met BCO-medewerkers en sleutelfiguren beschreven, in rapport Deel 2 worden de resultaten van interviews met indexen (mensen die corona hebben gehad) beschreven. De aanbevelingen die voortkomen uit dit onderzoek vindt u in het Adviezen-rapport.
   
 • -

  Horeca als façade: een verkennend onderzoek naar misbruik van de horeca en ondermijning in Rotterdam

  Een verkennend onderzoek naar welke signalen er zijn van ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse horeca, in welke vormen dat is, en in hoeverre de coronacrisis daarop van invloed is geweest.
 • -

  Feitenkaart VE-monitor Rotterdam 2022

  De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke taak met betrekking tot voorschoolse educatie voor twee- en driejarige peuters. Jaarlijks wordt er een monitor gemaakt op basis van een telling bij kinderdagverblijven en wordt de wachtlijst in kaart gebracht. Deze monitor betreft het jaar 2022 maar bevat ook dat over de voorgaande jaren.
 • -

  Bevolkingsmonitor januari 2023

  Op 1 januari telde Rotterdam bijna 664 duizend personen, volgens de voorlopige cijfers. Dat zijn er 8.800 meer dan precies een jaar eerder en daarmee is de groei in 2022 beduidend hoger dan in 2021. De forse groei van 2022 is onder andere mogelijk gemaakt door de oplevering van nieuwe woningen. Verder heeft de komst van Oekraïners een rol gespeeld. Dit laatste was niet voorzien in de gemeentelijke prognose.
 • -

  Werkgelegenheid en energietransitie 2011-2021*

  Monitor over de aantallen werknemers in bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten direct gerelateerd zijn aan de energietransitie of de fossiele energiesector, gebaseerd op schattingen met behulp van microdata van het CBS.

Ouder nieuws