Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in september 2021 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

 • -

  Quickscan eHealth rapport

  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een quickscan naar het gebruik van eHealth toe-passingen door Rotterdamse zorg- en welzijns- organisaties. Het doel van deze quickscan is om de beleidsmakers van het Team Gezondheid, Participatie en Welzijn van de gemeente inzicht te geven in huidig en mogelijk toekomstig gebruik van eHealth toepassingen door deze organisaties, en de factoren die hierop van invloed zijn. De ver-kregen inzichten kunnen hen ondersteunen bij het bepalen van een inkoopstrategie die stuurt op de implementatie van zinvolle eHealth toepassingen door deze organisaties.

 • -

  Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2020

  In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving die van belang zijn voor de voortgang van Collegetarget 14.  In deze notitie worden de resultaten beschreven.

 • -

  Initiatieven voor een schone stad

  Dit onderzoek gaat over initiatieven uit de samenleving die gericht zijn op het schoonhouden van Rotterdam. Op verzoek van Stadsbeheer heeft OBI een enquête uitgezet onder initiatiefnemers en ambtenaren die bij dergelijke initiatieven betrokken zijn. Stadsbeheer gebruikt de resultaten van het onderzoek om initiatieven voor een schone stad zo goed mogelijk te kunnen stimuleren en ondersteunen.

 • -

  De heropening van de samenleving.

  De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland.

  In dit rapport wordt beschreven wat de maatschappelijke gevolgen zijn van COVID-19 zo’n 3 maanden na de lockdown-maatregelen - en vlak na de versoepeling daarvan.

  Het rapport toont onder meer dat de onzekerheid over werk en inkomen, angst en stress, de gepercipieerde dreiging van het corona-virus, de zorgmijding zijn afgenomen. Tegelijkertijd blijkt dat die allesbehalve weggenomen zijn en dat het met name de meest kwetsbare groepen zijn die onder deze onzekerheden en angsten gebukt gaan. Daarnaast blijkt de sociaal-economische onzekerheid onder ZZP’ers groot.

  Tegelijkertijd blijkt dat de onderlinge hulpbereidheid nog hoog is, zij het vooral in eigen kring, dat de sociale cohesie in buurten onder druk staat en het vertrouwen in de overheid nog altijd hoog is, maar wel minder is geworden in vergelijking met het begin van de corona-crisis.

   

  Deze studie wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool, de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam.

Ouder nieuws