Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Bevolkingsmonitor eerste kwartaal 2022

  In het eerste kwartaal is het inwonertal fors toegenomen, met zo’n duizend personen méér dan gemiddeld in dezelfde periode van vorige jaren. Het verhoogde aantal inschrijvingen heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Verder zien we dat de binnenlandse verhuisstromen kleiner zijn dan in dezelfde periode vorig jaar.
 • -

  Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2021

  De gemeente Rotterdam voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten die jeugdzorg ontvangen. Dit rapport geeft de ervaringen weer van 461 Rotterdamse cliënten die in 2020 jeugdzorg kregen. Aan het onderzoek namen twee groepen cliënten deel: cliënten die basishulp ontvangen van een wijkteam en cliënten die specialistische hulp ontvangen van een zorgaanbieder.
 • -

  Feitenkaart ve-monitor Rotterdam 2021

  De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke taak met betrekking tot voorschoolse educatie voor twee- en driejarige peuters. Jaarlijks wordt er een monitor gemaakt op basis van een telling bij kinderdagverblijven en wordt de wachtlijst in kaart gebracht. Deze monitor betreft het jaar 2021 maar bevat ook dat over de voorgaande jaren.
 • -

  bevolkingsmonitor definitieve jaarcijfers tm 1-1-2022

  In deze feitenkaart zijn de definitieve cijfers over het kalenderjaar 2021 verwerkt. Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de afgelopen jaren.
 • -

  Wijkraadsverkiezingen 2022 Rotterdam

  Analyse wijkraadsverkiezingen 2022 Rotterdam

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden wijkraadsverkiezingen plaats. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van deze verkiezingen voor Rotterdam op een rijtje gezet.
 • -

  Woonwensen jongeren Hoek van Holland

  Dit onderzoek biedt inzicht in de woonwensen van de Hoekse jongeren in Hoek van Holland, onder anderen qua prijssegment en type woning (appartement/eengezinswoning/anders) en welke concessies zij eventueel bereid zijn te doen.

Ouder nieuws