Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2020* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2020 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in het najaar van 2022 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.
 • -

  Resultaten werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2021

  Dit rapport voldoet nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact met ons op via de contactknop op Onderzoek010. Dit rapport geeft inzicht op hoofdlijnen in het aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Drechtsteden. De cijfers zijn afkomstig uit het regionale werkgelegenheids- en bedrijvenregister en hebben als laatste peildatum 1 januari 2021. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in de databank van OBI (https://onderzoek010.nl/jive), onder het kopje Economie. Begin 2022 start de grootschalige enquête onder bedrijven waarmee in het najaar van 2022, de situatie op 1 januari 2022 kan worden vastgesteld.
 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Deze versie vervangt de eerdere versie met voorlopige gegevens.
 • -

  Tussenrapportage evaluatie inzet POH J&G in de Rotterdamse huisartspraktijken. Volledige rapportage.

  De Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd & Gezin (POH J&G) werkt binnen de huisartsenpraktijk aan het bevorderen van de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en jeugdgezondheidszorg, behandelt zelf lichte (psychosociale en gezins-) problematiek én verwijst gericht door naar de specialistische jeugdhulp (in het bijzonder J-GGZ). Dit zou moeten leiden tot beter passende hulpverlening aan jeugdigen tot 18 jaar met psychosociale problematiek en hun ouders.
  Deze tussenrapportage bevat de eerste resultaten van een meerjarig onderzoek naar de (ervaren) effecten van de inzet van POH J&G in Rotterdamse huisarts-praktijken. De totale looptijd van het onderzoek naar de POH J&G is maart 2020 t/m september 2022.
  De rapportage dient als input voor de uitwerking van het effectonderzoek en de projectverantwoording. Maar ook ter lering: om verbeteringen aan te brengen in de organisatie en uitvoering van de inzet van de POH J&G bij de Rotterdamse huisartsen.
 • -

  Waardevolle zorg in Rotterdam

  De publicatie ‘Waardevolle zorg in Rotterdam’ geeft de bevindingen weer van langere tijd intensief observatieonderzoek bij Buurtcirkel, een initiatief van Pameijer. In het onderzoek proberen we te duiden hoe zelfredzaamheid er voor kwetsbare Rotterdammers in een Buurtcirkel uitziet en hoe dit zich tot het realiseren van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo verhoudt. We sluiten af met adviezen voor goede Wmo-ondersteuning en -beleid.
 • -

  Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2021

  In de Omnibusenquête 2021 (‘Rotterdammers en hun stad’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

Ouder nieuws