Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Bevolkingsmonitor januari 2020

  Op 1 januari 2020 telde Rotterdam bijna 650 duizend inwoners, dat zijn er ruim 5.500 meer dan een jaar eerder. In 2019 zijn de ontwikkelingen voortgezet van een toename van zowel het positieve buitenlands migratiesaldo als van het negatieve binnenlands migratiesaldo.

 • -

  BRIDGE: de brug van school naar werk

  Dit rapport beschrijft de eindresultaten van het door Europa gefinancierde programma BRIDGE waarmee de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs in Rotterdam Zuid is geïmplementeerd.

 • -

  Kansrijk Leren kiezen

  Dit rapport is een evaluatie van de LOB-interventies van Bridge die zijn uitgevoerd op scholen in Rotterdam Zuid, het NPRZ-gebied.

 • -

  Onderzoek onder werkgevers in relatie tot BRIDGE

  Het onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op de effecten van LOB-interventies van BRIDGE, waaronder de AanDeBak-garanties, bij werkgevers en op de behoeften en motivatie van werkgevers om al dan niet betrokken te raken bij deze interventies.

 • -

  Sterke Schouders in Rotterdam. Editie 2019

  Rapportage over de ontwikkeling tot en met 2018 van de omvang van een vijftal groepen Rotterdammers die worden gerekend tot de ‘Sterke Schouders’.

 • -

  Feitenkaart Economische zelfstandigheid Rotterdam 2017 en 2018*

  Deze Feitenkaart bevat gegevens over economische zelfstandigheid op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2017 van het CBS, evenals de voorlopige gegevens daarover over 2018.

Ouder nieuws