Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Rotterdammers over mobiliteit. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Tabellenrapport over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête 2020 over bezit en gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer en de opvattingen van de Rotterdammers over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. Het rapport bevat ook vergelijkingen met de uitkomsten uit eerdere jaren.

 • -

  Bevolkingsmonitor oktober 2020

  In het derde kwartaal is de bevolkingsomvang stabiel gebleven. Het achterwege blijven van bevolkingsgroei zoals in de afgelopen jaren, heeft vooral te maken met minder vestiging vanuit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder zijn er meer sterfgevallen onder ouderen, zoals ook het CBS en RIVM melden. Ten slotte speelt het negatieve binnenlands migratiesaldo een rol, alhoewel de toename daarvan kleiner is dan in dezelfde periode vorig jaar.

 • -

  Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2020

  Voornaamste voor een breder publiek interessante uitkomsten van de Omnibusenquête 2020.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019* (voorlopige cijfers)

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in september 2021 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen.

 • -

  Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2018

  Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2018 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS.

 • -

  Vragen over betrokkenheid bij de leefomgeving in de Omnibusenquête 2020

  In de Omnibusenquête 2020 (‘Rotterdammers en hun stad 2020’) zijn onder meer ook vragen opgenomen over de betrokkenheid bij de leefomgeving die van belang zijn voor de voortgang van Collegetarget 14.  In deze notitie worden de resultaten beschreven.

Ouder nieuws