Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2020. Resultaten uit de Omnibusenquête 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam. Bij de analyse van aard en omvang van deze vormen van onbetaald werk op vrijwillige basis worden ook vergelijkingen gemaakt met landelijke gegevens en gegevens uit eerdere Vrijetijdsonderzoeken. De rapportage bevat ook een analyse van de algemene persoonskenmerken van mensen die zulk onbetaald werk verrichten. Tevens wordt ingegaan op een aantal specifieke groepen zoals allochtonen, mensen zonder betaald werk, jongeren en ouderen.
 • -

  Mantelzorgers in Rotterdammers 2007 - 2020

  Rapportage over de beantwoording van de vragen uit de Omnibusenquête van 2020 over mantelzorg in Rotterdam.
 • -

  Pilot Housing First Rotterdam

  Eind 2019/begin 2020 zijn 25 langdurig daklozen met complexe problematiek volgens de methodiek van Housing First gehuisvest met intensieve begeleiding. In vijf deelrapporten zijn de tussentijdse resultaten beschreven.

 • -

  Evaluatie pilot MKB-toets

  Evaluatie van de pilot MKB-toets die door Gemeente Rotterdam is uitgevoerd in 2020.
  De MKB-toets is een instrument om Rotterdamse ondernemers in een vroegtijdig stadium bij voorgenomen lokaal beleid en/of regelgeving te betrekken.

 • -

  Factsheet Tozo-regeling Rotterdam

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, en bestaat uit een uitkering als aanvulling op het inkomen en/of een lening bij liquiditeitsproblemen.

   

  Deze factsheet geeft inzicht in kenmerken van de Rotterdamse Tozo 2-aanvragers zoals geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling en gebieds- en sectorgegevens. Daarnaast beschrijven we kenmerken van de ondernemingen zoals rechtsvorm, grootte en bestaansduur. Tot slot gaan we nog in op het vraagstuk welk perspectief de Tozo 2-aanvragers hebben, onder andere het aantal faillissementen, inkomensverdeling en vermogen.

   

 • -

  Tussenrapportage Onderzoek Duurzaamheidswinkel Keizerswaard

  Rapportage over de naamsbekendheid van Duurzaamheidswinkel Keizerswaard bij de bewoners van IJsselmonde en over de wensen en behoeften van de bewoners op het gebied van dienstverlening en communicatie door de Duurzaamheidswinkel.

Ouder nieuws