Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Gedrag en welbevinden tijdens de Corona-crisis. Resultaten 1e t/m 4e meting

  Sinds half maart heeft de overheid in Nederland maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In samenwerking met het RIVM en GGD/ GHOR Nederland is een onderzoek uitgevoerd over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in de periode dat het coronavirus zich verspreidt en de maatregelen zijn ingevoerd. In deze rapportage worden de resultaten en trends voor de regio Rotterdam-Rijnmond beschreven.

 • -

  Bevolkingsmonitor juli 2020

  Op 1 juli 2020 telde Rotterdam 649.838 inwoners. Terwijl er in het eerste kwartaal nog sprake was van een kleine bevolkingsgroei, is in het tweede kwartaal het inwonertal afgenomen. De belangrijkste oorzaak is minder vestiging uit het buitenland vanwege de coronapandemie. Verder speelt dat het binnenlands migratiesaldo sterker negatief wordt.

 • -

  Loopbanen van mbo-gediplomeerden in Rotterdam

  Op verzoek van het themanetwerk Arbeid en Participatie is er een onderzoek uitgevoerd over Rotterdamse mbo-gediplomeerden die in 2010/2011 hun diploma haalden. Van hen is gedurende een periode van ruim 6 jaar hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie in kaart gebracht. Het verloop van deze posities blijkt samen te hangen met het niveau en de richting van het behaalde diploma én met achtergrondkenmerken.

 • -

  Profiel van eerste bewoners

  van nieuwbouw- en renovatieprojecten in Rotterdam Zuid 2014-2018

  Dit rapport geeft inzicht in de kenmerken (waaronder de vorige woonlocatie) van de eerste bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten in Rotterdam-Zuid 2014-2018

 • -

  Stijging op Zuid.

  Stijging op Zuid geeft inzicht in de omvang van de groep stijgers in Rotterdam-Zuid en hun verhuisbewegingen in de periode 2012-2016

 • -

  LVB en Mensenhandel

  LVB en Mensenhandel: welke tools en interventies zijn er beschikbaar voor het onderwijsveld in het kader van loverboyproblematiek?

Ouder nieuws